Tiến độ xây dựng

Tiến độ xây dựng Condotel Furama Đà Nẵng  đến ngày 19/04/2017
Hình ảnh thi công móng Zone2 Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công móng Zone2 Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công móng Zone5 Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công móng Zone5 Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công sàn Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công sàn Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công sàn Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công sàn Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công tòa Bắc Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công tòa Bắc Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công tòa Bắc, tòa Elite Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công tòa Bắc, tòa Elite Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công tòa Elite Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công tòa Elite Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công tòa Elite, tòa Nam Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công tòa Elite, tòa Nam Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công tòa Nam Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công tòa Nam Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công vách Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công vách Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công vách Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công vách Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công Zone1 Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công Zone4 Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công Zone4 Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh thi công Zone5 Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh thi công Zone5 Condotel Furama Đà Nẵng

Hình ảnh nơi tập kết, gia công sắt xây dựng Condotel Furama Đà Nẵng
Hình ảnh nơi tập kết, gia công sắt xây dựng Condotel Furama Đà Nẵng
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tiến độ thi công trong 20 ngày tiếp theo
(X)
Hãy gọi: 0941.011.469
để được tư vấn nhanh nhất
Hãy để lại thông tin,
chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn
Hotline